Нашата цел е да опазим здравето на хората

Дълго време медицината се фокусира върху облекчаване на симптомите и лекуване на болестите – реактивна медицина. Хоспитализацията на пациентите генерира огромни разходи и намалява качеството на живота. Ние вярваме, че възможностите, които предоставят напредналите ИТ решения могат да създадат съвсем нов подход в медицината – превантивно лечение чрез проактивен анализ на поведението на пациентите.

  • Защо хората пушат, въпреки че знаят колко е нездравословно?
  • Защо се качваме с асансьора за няколко етажа, когато знаем, че физическите упражнения са от основна важност за нашето здраве?
  • Защо хората ядат вредна храна, когато всички знаем, че това не е добре за нас?

Вярваме, че анализирането на нашето ежедневно поведение е от същото значение, както и анализът на медицинските данни. Комбинирането на данни с правилно поведение от страна на пациентите ще постави основите на ново здраво общество.