Искаме да живеем в интелигентна градска среда

Години наред нашите градове се разширяват и препълват с повече и повече превозни средства. Съвременните общини полагат все повече усилия в управление на трафика, като стимулират използването на градски транспорт и регулират зоните за паркиране.

Ние даваме възможност на градските власти да управляват и регулират общинските зони за паркинг чрез интелигентна система, която обхваща паркинг зони, заплащане на абонаменти, плащане чрез SMS и през мобилно приложение, нарушения и глоби.

Разработихме Mobzzo – мобилно приложение и облачно-базирана информационна система за управление на платено паркиране. Системата е създадена да оптимизира целия процес, свързан с наблюдение и контрол на платеното паркиране.