Булснайт ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19"

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-19570-C01

Начало на проекта: 30.09.2020 г.

Край на проекта: 30.12.2020 г

Място на изпълнение: гр. София

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране

Цел на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Настоящото съобщение е част от инициативите за информиране на обществеността за получената подкрепа от Европейскя фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020